Objednávka měření

Naše firma provádí měření za účelem stanovení radonového indexu stavebního pozemku podle schválené metodiky a povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB).
   Součástí každého měření je provedení vrtaných průzkumných sond a odběr vzorků, ze kterých je možno po dohodě s objednatelem stanovit akreditovanou laboratoří základní geotechnické parametry nutné pro založení stavby.
   Cena 1500,- Kč zahrnuje standardní měření pro běžný rodinný dům, (novostavbu, přístavbu apod.) a je stanovena  včetně dopravy, vyhodnocení a zpracování závěrečné zprávy. Uvedená cena je včetně DPH, dopravné není účtováno v okruhu do 15 km od  Blanska.
  V případě měření dvou a více stavebních pozemků na jedné lokalitě bude uplatněna další dodatečná sleva ve výši 10% z každého měřeného pozemku v dané lokalitě.


Za příplatek je možno provést i komplexní geotechnický průzkum před stavbou, návrh založení stavby, vyhledání zdroje podzemní vody...        
Jméno:
Příjmení:
Telefon:
Email:
Objednávám:
[Hlavní stránka] [O nás] [Adresa firmy] [Kontakty]
© 2011 by WALTEC / MARADJODA  ·  Všechna práva vyhrazena
Pro popis principu měření klitněte zde.