Poptávka měření

Naše firma provádí měření za účelem stanovení radonového indexu stavebního pozemku podle schválené metodiky a povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB).
   Součástí každého měření je provedení vrtaných průzkumných sond a odběr vzorků, ze kterých je možno po dohodě s objednatelem stanovit akreditovanou laboratoří základní geotechnické parametry nutné pro založení stavby.
   Cena za měření se stanovuje individuální dohodou a je odvislá od velikosti objektu a vzdálenosti lokality.
  V případě měření dvou a více stavebních pozemků na jedné lokalitě lze dohodnout dodatečnou slevu z každého měřeného pozemku.


Za příplatek je možno provést i komplexní geotechnický průzkum před stavbou, návrh založení stavby, vyhledání zdroje podzemní vody...        
Jméno:
Příjmení:
Telefon:
Email:
Poptávám:
[Hlavní stránka] [O nás] [Adresa firmy] [Kontakty]
© 2011 by WALTEC / MARADJODA  ·  Všechna práva vyhrazena
Pro popis principu měření klitněte zde.